Programm

10.00 Registreerimine ja ekspo: GT Tarkvara, ITL, MS, ALSO, BCS Koolitus, ASBIS, MUG, eKool

10.30 Avasõnavõtt Jevgeni Ossinovski, haridus- ja teadusminister

Jevgeni Ossinovski on ministri ametis küll veel nii otseselt kui ka kaudselt noor, kuid juba silma jäänud tugeva tulemusega eesti keele eksamil ning sooviga hariduselu kujundamisel ka haridustöötajaid endid kuulata. Konverentsi avakõnes räägib Jevgeni, kuhu suunas ja millise tempoga peaks IT kasutamisel hariduselus liikuma.

10.40 Kuidas on tehnoloogia teinud revolutsiooni ettevõtluses?
Rain Laane
, ITL-i juhatuse liige

•  Kuidas on tehnoloogia mõjutanud ettevõtluskeskkonda ja suhtlemist klientidega?
•  Kes juhib äri, kas ettevõte või klient?
•  Kas ka haridusmaastikul oleks erasektori tehnoloogiarevolutsiooni kogemusest midagi õppida?

Rain Laane igapävased koostööpartnerid on tööandjate esindajad kõigis Baltimaades. Tänu neile näeb Rain, millist revolutsiooni on IT ettevõtluses teinud ning milliste oskustega inimesi tänapäea tööelu vajab. Ta soovib haridusvaldkonda julgustada IT ja telekommunikatsiooni poolt pakutavaid võimalusi enda kasuks ära kasutama.

11.05 Kuidas kindlustada kõige efektiivsem üleminek 21. sajandi õppimisele ja õpetamisele?
Urve Mets
, BCS Koolituse juhataja

•  Mis põhjustab muudatuste vajaduse haridusvaldkonnas?
•  Kuidas mõjutab tehnoloogia kaasaegset õppimist ja õpetamist?
•  Mida peab koolijuht arvestama muutuste juhtimisel?

Urve Mets on tegelenud IT-õppega alates Eesti taasiseseisvumisest ning on selle valdkonna säravamaid koolitajaid. Urve on ka IT-õppe hinnatud metoodik ja tema südameasjaks on, et infotehnoloogiat kasutataks haridustöö rikastamiseks ka üldharidusastmes.

11.30 Mida saab ära teha, kui koolis läbi viia IT-revolutsioon?
Tarmo Valgepea
, Jõhvi Riigigümnaasiumi direktor

•  Kas koolile on parem IT- revolutsioon või -evolutsioon?
•  Millise õppetunni IT kasutamisest andis Mäetaguse kooli kogemus?
•  Mida saaks ära teha uues, nullist alustavas õppeasutuses?

Tarmo Valgepea on olnud aastaid ettevõtja ja avaliku halduse asutuse juht. Tal tekkis soov ennast haridusvaldkonnas proovile panna ning temast sai aastate eest Mäetaguse Põhikooli direktor. Kool on muuhulgas silma paistnud IT-lahenduste nutika kasutamisega õppetöös. Tarmo uus väljakutse on Jõhvi Riigigümnaasiumi juhtimine ning uurime, millised on koolijuhi plaanid, kui on võimalus nullist alustada.

12.00 Lõuna ja ekspo: GT Tarkvara, ITL, MS, ALSO, BCS Koolitus, ASBIS, MUG, eKool

13.00 Näidistunnid 1 ja 2 (toimuvad paralleelselt)

“Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ja ma jätan meelde, kaasa mind ja ma mõistan.” Sellest põhimõttest lähtuvalt oleme palunud “tundi andma” neli praktikut, kellel on olemas sisuline kogemus ning kes samas oskavad ka koolijuhi tasemel osalejatega mõtteid vahetada.

Näidistund 1: Algklasside tund „ Soome metsloomad“ (ENG), Jaana Hekkanen ja Päivi Luukkonen, Oulu Metsokangas kooli algklasside õpetajad

Tunnis kasutatakse grupitöö, uute õpetamise metoodikate ja tehnoloogia integratsiooni aine õpetamisel.

Jaana Hekkanen ja Päivi Luukkonen on algklasside õpetajad, nende õppemeetodid põhinevad avastusõppe metoodikal (Inquiry Based Learning) ning ühisõpetamisel koos teise õpetajaga klassis. Samuti kasutavad nad palju tehnoloogiat õpetamisel ja erinevates õppeprojektides.

Näidistund 2: Bioloogiatund: Kõige „südamelähedasemate“ teemade käsitlemine IKT toel, Rando Kuustik, Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktor ja bioloogiaõpetaja

Ainetunnis käsitletakse praktilist õpet koos IT võimaluste kasutamisega. Päris südame käes hoidmine annab õpilastele avastamisrõõmu, rahuldab uudishimu andes seeläbi praktilise kogemuse südame ehitusest. Aga kuidas mõista ja aduda kõige paremini südame tööd? Pilt raamatus või plakat tahvlil ei ole kindlasti päriselu illustreerimiseks parim vahend. IKT annab meile võimalused interaktiivselt jälgida mismoodi süda „lööb“. IT võimaluste kasutamine ja praktiline õpe käsikäes muudavad tunni õpilastele kaasakiskuvaks, huvi tekitavaks ning meeldejäävaks.

Rando Kuustik on ka ise Jakob Westholmi Gümnaasiumi (JWG) vilistlane, kes unistas lapsena hoopis arstiks saamisest. Ta õppis paralleelselt nii Tallinna Ülikoolis pedagoogikat kui ka Tartu Ülikoolis arstiteadust kuid otsustas siis ikkagi õpetajaameti kasuks. 20-aastaselt sai Randost õpetaja kui ta kutsuti asendama jalaluu murdnud bioloogiaõpetajat. Lisaks õpetajaametile on Rando tänaseks ka Jakob Westholmi Gümnaaisumi direktor.

14.00 Ruumide vahetamine

14.10 Näidistunnid 3 ja 4 (toimuvad paralleelselt)

Näidistund 3: “Andmete graafiline esitamine“, Martin Saar, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli keemia õpetaja

Andmete graafilise esitamise oskus on hädavajalik nii uurimistöö kirjutamisel kui paljusid ameteid pidades. Selle harjutamiseta pole mõeldav matemaatika ega loodusainete õppimine, omal kohal on see ka geograafias, ühiskonnaõpetuses jm. Milline roll on koolil ja õpetajatel selle vilumuse kujunemisel? Kuidas lõimida see erinevate õppeainete õppimisse? Mis on võimalikud ohu- ja murekohad?

Martin Saar on Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemiaõpetaja ning Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja ja õppealajuhataja, kes peab vajalikuks, et õpilased oskavad väga erineval kujul andmeid nii esitada kui esitusi tõlgendada. Näidistund, mida on varemalt läbinud ka õpilased, on üles ehitatud keemiale, kuid haarab teisigi õppeaineid.

Näidistund 4: „Pärismaailma arvutused koolitunnis“, Kalev Pihl, Sertifitseerimiskeskuse juhataja

Nutiseadmete kasutamine aitab õpetajal  luua ja õpilasel lahendada ülesandeid, mida ilma lahendada ei saa. Kaasamine ilma lärmita võib samuti huvitav olla. Nutiseadmed on koolitunni nuhtlus ja võimalus üheaegselt ja näidistund annab võimaluse sellest õpilase rollis osa saada.

Kalev Pihl on internetiturvalisuse ekspert, kelle üheks eesmärgiks on, et lapsed ja noored toimetaksid internetis turvaliselt. Ta on konverentsi jaoks spetsiaalselt kokku pannud näidistunni oma meelisaines, matemaatikas.

15.10 Vaheaeg ja ekspo: GT Tarkvara, ITL, MS, ALSO, BCS Koolitus, ASBIS, MUG, eKool

15.30 Kokkuvõttev diskussioon: Kas Eesti haridusele on kasulikum  IT revolutsiooniline või evolutsiooniline areng?

Lele Luup, Õpilasliidu juhatuse esimees
Margit Timakov, Õpetajate Liidu juhatuse esimees
Toomas Kruusimägi, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees
Mihhail Kõlvart, Tallinna abilinnapea hariduse, kultuuri, noorsoo, spordi ja integratsiooni alal

•  Kuidas sobitada kiire tehnoloogiline areng õppekavadega?
•  Millised IT-põhised õppevahendid on juba olemas ja mida vajame lisaks?
•  Milliseid täiendavaid oskusi vajavad pedagoogid?
•  Kuidas parandab uute ja IT-le tuginevate metoodikate elluviimine õppe kvaliteeti ja aitab tulevikus tööturul edukas olla?
•  Kas ka õpilased ja lapsevanemad näevad lisaväärtust?

Lõpudiskussioon võtab konverentsipäeva kokku käsitledes teemat õpetajate, õpilaste, koolijuhtide ja kohaliku omavalitsuse vaatenurgast. Muudatuste elluviimine hariduselus saab toimuda vaid nende osapoolte koostöös ning oleme palunud arvamust avaldama vastavate sidusrühmade liidrid.

16.30 Loosimine ja suupisted

17.00 Konverentsi lõpp

Hariduskonverentsi partnerid

 

Jälgi meid facebookis!

Ükski valdkond ei saa läbi ilma IKT'ta.


Projekti toetavad:

Soovid hakata toetajaks? Alusta siit.
Võta meiega ühendust: startit@startit.ee