IT projektijuht

IT projektijuht on nagu bändi liider, kelle oskused ja karisma vormistavad kogu tiimi pingutused eduks. IT projektijuht peab suutma näha kogu toote või teenuse arenguahelat tervikuna. Tal on spetsiifilised teadmised nii erinevatest infotehnoloogia valdkondadest kui universaalsed juhtimisoskused.
IT projektijuhid koostavad konkreetsete projektide ajagraafikud ja panevad kokku sobiva tiimi. Nad jagavad jooksvaid tööülesandeid, haldavad erinevaid riske, teevad vajadusel operatiivseid muudatusi ning koostavad töö lõppedes aruanded.
IT projektijuhil peab olema kiire ja paindlik reageerimisvõime, julgus langetada otsuseid ning järjekindlus neid plaanitud aja jooksul ellu viia. IT projektijuhi baasharidust saab omandada nii kutse-, rakendus- kui kõrgharidusena. Kui oled huvitatud teadmiste omandamisest erinevates infotehnoloogia valdkondades ja tunned endal liidriomadusi, õpi IT projektijuhiks.

Alternatiivsed ametinimetused: toote planeerija, tiimijuht.

Ülikoolid
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool

Rakenduskõrgkoolid
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž

Ükski valdkond ei saa läbi ilma IKT'ta.


Projekti toetavad:

Soovid hakata toetajaks? Alusta siit.
Võta meiega ühendust: startit@startit.ee