Reaalainetega edukaks

1.-31. märts 2016 toimus juba neljas ITL-i Tagasi Kooli kampaania „Reaalainetega edukaks“ , kus IKT valdkonna ettevõtete töötajad käisid koolides ja viisid läbi tunde, selleks et näidata noortele reaalainete õppimise olulisust ja võimalikku seost nende tulevase karjääriga.

1.-31. märts 2015 toimus ITL-i Tagasi Kooli kampaania „Reaalainetega edukaks“, kus IKT valdkonna ettevõtete töötajad käisid üle Eesti koolides ja viisid läbi tunde, selleks et näidata noortele reaalainete õppimise olulisust ja võimalikku seost nende tulevase karjääriga.

Kokku anti 2015. aastal üle Eesti 180 ainetundi IKT ettevõtete töötajate poolt.

7.-11. aprill 2014 toimus ITL-i  üle-Eestiline kampaania “Reaalainetega edukaks”, kus IKT valdkonna ettevõtete töötajad viisid koolides läbi tunde selleks, et näidata noortele reaalainete õppimise olulisust ja võimalikku seost nende tulevase karjääriga.

Kokku anti 2014. aastal üle Eesti rohkem kui 100 ainetundi IKT ettevõtete töötajate poolt.

11.-15. märts 2013 toimus koostöös „Tagasi Kooli“ tiimiga esimene fookusnädal „Reaalainetega edukaks“, mil koolides üle Eesti käis enam kui 100 IKT valdkonnas töötavat inimest. Projekti eesmärgiks on ärgitada noori reaalaineid õppima ning näidata läbi isikliku kogemuse jagamise täppisteaduste seotust igapäevaelu ja karjääriga.

Kokku anti 2013. aastal ligi 200 ainetundi ning külalisõpetajaid oli pea 60-st IKT valdkonna ettevõttest. Peamiselt andsid külalisõpetajad reaalainete, aga ka klassijuhataja- ja ühiskonnaõpetuse tunde. Teemad olid seotud tehnoloogia arenguga Eestis ja maailmas, aga ka robootika ja leiutamise valdkonnaga.

 

Ükski valdkond ei saa läbi ilma IKT'ta.


Projekti toetavad:

Soovid hakata toetajaks? Alusta siit.
Võta meiega ühendust: startit@startit.ee