Arvutisüsteemid

Arvutisüsteemide õpe magistrantuuris annab oskused uute tehnoloogiate loomiseks ja ellurakendamiseks. Lõpetajad leiavad tööd arvutipõhiste seadmete ja süsteemide projekteerimise, realiseerimise, rakendamise ja haldamise spetsialistidena. Karjäärivõimalused on mitmekesised: arvuti- ja tarkvarafirmad; pangad; diagnostikasüsteemid tootmises, teeninduses, meditsiinis; “targad” majad ja tootmissüsteemid; juhtimis- ja seiresüsteemid õhu-, vee- ja maismaatranspordis jpm. (Allikas: TTÜ)

Kus saab õppida?
Magistriõpe
Tallinna Tehnikaülikool

Tutvu ka ametiprofiili kirjeldusega: Tarkvaraarendaja, IT-juht