Intellektika 2020

Intellektika eesmärk on pakkuda eri vanuserühmadest külastajatele võimalust tutvuda edasiõppimisvõimalustega kutse- ja kõrgkoolides ning saada info praktika-, töö- ja täiendkoolitusvõimaluste kohta. Messile on oodatud nii koolinoored kui täiskasvanud igas vanuses!

Intellektika teemad:
Kutsekoolid
Kõrgkoolid
Õpingud välismaal
Ettevõtlus- ja karjääriala
Noorteorganisatsioonid
Seminariprogramm
Töötoad
Luuleprõmmi vabariiklik võistlus


Intellektika Facebookis.