Mis vahe on programmeerija ja tarkvaraarendaja tööl?

Eesti IT-ettevõtetes kasutatakse neid ametinimetusi programmeerimisest rääkides läbisegi, aga kas neil ametitel sisuliselt tegelikult vahet on?

Kuigi iga tarkvaraarendaja nimetusega spetsialist on Eestis koodikirjutamisega sina peal, siis väikest vahet võib nende kahe nimetuse vahel siiski teha. Tarkvaararendajal peab olema projektist terviklikum ülevaade, sest tema disainib arvutiprogrammi, mis peaks tellija soovidele vastavalt töötama. Programmeerija tegeleb talle ülesandeks antud kitsama töölõiguga ja kirjutab koodi, mis selle arvutiprogrammi osana tööle peab hakkama. Näitlikustamiseks võib öelda, et kui programmeerija tegeleb majaehitusel tellistega, siis tarkvaraarendaja peab ette kujutama tervet seina. IT-ettevõtte arhitekt ja analüütik on aga need, kes teavad, missugune kliendi tellitud maja saab olema.

Tänu tehnoloogia arengule pole vahet, kus oma tööd teha – koodi võib kirjutada Eesti ettevõttele ka Austraalia rannikulinnast. Programmeerimisteenust võib vabalt sisse osta hoopis India spetsialistidelt. Ameerikas on prognoositud, et muudest riikidest odavamalt koodikirjutajate värbamise tõttu on sealsetel programmeerijatel aina vähem tööd. Samas ennustatakse, et tarkvaraarendajad lähevad koha peal üha rohkem hinda.

Eesti tööturul kasvab vajadus tarkvaraarendajate ja IKT-spetsialistide järele, kes suudavad teha koostööd rahvusvahelistes meeskondades ning on omandanud valdkonnast laiapõhjalised teadmised ja oskused.

Tutvu ka ametiprofiili kirjeldusega: ProgrammeerijaTarkvaraarendaja

NB! UUDIS: Käesoleva aasta sügisest käivitub Haridus- ja teadusministeeriumi, HITSA, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide ja IT-ettevõtete koostöös IT Akadeemia pilootprojekt kutsehariduses, millega luuakse noortele võimalus tipptasemel õppeks tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialisti erialal. Uus õppevõimalus on senistest kutsekeskhariduse IT-erialadest oluliselt ambitsioonikam ja keerukam. See sobib tublidele põhikoolilõpetajatele, kes soovivad omandada lisaks keskharidusele ka IT-erialaseid oskusi ning plaanivad ühtlasi hiljem õpinguid ülikoolis jätkata.

Vastuvõtt tarkvaraarendaja õppekavale on Tartu Kutsehariduskeskuses alanud, Tallinna Polütehnikumis algab vastuvõtt 15. mail ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses 10. juunil 2019.