Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ning seeläbi saada võib-olla selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid. 
16-26-aastaseid noori, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene, oodatakse programmeerimiskursusele, mille eesmärk on tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat. Täpsem info õppijale.

Link õppija registreerumisele (I toimumisele 9. märts – 24. mai 2020)
Täpsustav info registreerimise kohta: kui valite, et olete õpilane, siis küsitakse kooli, klassi ja aineõpetajat. Kui koolis seda ainet ei toimu, siis võite panna õpetaja nimeks tühikud.

Link õppija eelregistreerumisele (II toimumisele 7. sept – 15. nov 2020), mis ei kohusta hiljem osaleda, aga saab lisainformatsiooni.

Uus programmeerimiskursus toimub paralleelselt koolides üle Eesti ja ka e-õppena. Kursuse korraldaja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi dotsent Eno Tõnisson sõnas, et praegusel ajal tundub e-õppe kasutamine olema eriti aktuaalne. Ta lisas, et e-õppurid pelgalt iseseisvalt kursust läbima ei pea, sest õppureid aitavad vajadusel ka kaugmentorid.

Juba seda kursust koolis õpetanud TÜ arvutiteaduse instituudi informaatika didaktika assistendi Tauno Paltsi sõnul motiveerivad programmeerimist õpetama särasilmsed õpilased, kui nende tehtud programm käivitub plaanikohaselt. “Sellel kursusel oli neid särasilmi palju,” lisas Palts.

“Uus kursus on põhjalikum kui nüüdseks lõppenud kursus “Programmeerimisest maalähedaselt” ja teemade ning taseme poolest sarnane kursusega “Programmeerimise alused”,” võrdleb Tõnisson seda populaarsete e-kursustega, mis viie aasta jooksul on tuhandeid inimesi köitnud. Sarnaselt eelnevale kursusele saavad kursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” parimad astuda eritingimustel Tartu Ülikooli informaatika bakalaureuseõppesse, kui nad sooritavad arvestustöö vähemalt 90%.

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” on tasuta ning kestab 10 nädalat ja algab juba 9. märtsil. Kursust korraldab Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Info ja registreerimine: https://didaktika.cs.ut.ee.

Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi Informaatika didaktika töörühm