Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks”

Programmeerimiskursus “Tehnoloogia tarbijast loojaks” annab hea võimaluse tutvuda programmeerimisega ning seeläbi saada võib-olla selgemaks oma võimalikud edasiõppimis- või karjääriplaanid. 
16-26-aastaseid noori, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene, oodatakse programmeerimiskursusele, mille eesmärk on tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat. Täpsem info õppijale.

I toimumiskord: märts – mai 2020
II toimumiskord: sept – nov 2020
Kursuse pikkus on 10 nädalat. Kooliti võib aeg ja kestus mõnevõrra erineda.

Programmeerimiskeel: Python

Kooskõlas gümnaasiumi valikkursusega “Programmeerimine” ja põhineb vastaval õpikul. Temaatiliselt sarnane e-kursusega (MOOCiga) “Programmeerimise alused”.

Maht: Ligikaudu 78 tundi (sh iseseisvat) tööd (üks gümnaasiumi kursus, kutseõppeasutustes 3 EKAP, kõrgkoolides 3 EAP)

Kursuse positiivseks lõpetamiseks tuleb:
edukalt lahendada ettenähtud programmeerimisülesanded,
sooritada nädalatestid,
koostada tingimustele vastav digilahenduse arendusprojekt,
sooritada edukalt arvestustöö.

Arvestustöö toimub konkreetsetel aegadel erinevates Eesti paikades. Programmeerimiskursuse TTL arvestustöö sooritamisel vähemalt 90% tulemusele on võimalik astuda eritingimusel Tartu Ülikooli Informaatika bakalaureuseõppesse.

Tartu Ülikooli informaatika didaktika töörühm korraldab kursust majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel Euroopa Liidu Struktuurifondide toel.

Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi Informaatika didaktika töörühm