Rajaleidja leht „Kes ma olen?“ (Testid)

Karjääri planeerimiseks on oluline iseenda võimete ja soovide tundmine ning teadvustamine. Rajaleidja lehel „Kes ma olen?“ http://www.rajaleidja.ee/kesmaolen saad uurida eneseanalüüsi toetavaid töölehti ja teste.