“Valede jaht”

“Valede jaht” toetab õpilaste teadmisi ja oskusi valede äratundmiseks internetis loomingulisel ja võistluslikul viisil. HITSA ootab võistlusele osalema 7-19 aastaseid õpilasi. Võistlus kestab septembri algusest 20. oktoobrini 2020.

Töö võib esitada individuaalselt või grupina.
Töö tegemisel võib kasutada mentori abi, nt õpetaja, lapsevanem, õde-vend, sugulane jne.

Parimatest võistlustöödest pannakse kokku e-test “Valed versus tõed internetis”, mida saavad õppetöös ja mujal kasutada kõik huvilised
Võistlejate vahel loositakse auhindu ja antakse välja eripreemiaid.

Vahemikus 14.–18. september toimuvad töötoad ja seminarid õpetajatele, lastevanematele ja gümnasistidele.

Võistlust korraldab HITSA Targalt internetis projekti raames.

Konkursi lisainfo HITSA veebilehel.