Agu sõnul peab tema ametis olema uudishimulik, aru saama tehnilistest asjadest.

Teenuseinsener

Teenuseinsener viib ellu ka kõige keerulisemad ideed

Kui on vaja välja mõelda, kuidas peaks nutitelefoniga tõkkepuud avama, saab selle ülesande endale teenuseinsener. Ta peab nuputama, kuidas on tehniliselt võimalik kliendile seda erilahendust pakkuda ehk just tellija vajadusest tekkinud soove kõige targemalt täita.

Agu Kull töötab teenuseinsenerina Elisas, kus tema tööks ongi uute või olemasolevate toodete ja teenuste loomine. Tema töö on hästi tehtud, kui loodud tehnilised lahendused töötavad ja klient on rahul. Teenuseinsener peab olema kursis maailma trendide ja arengutega, ta oskab kombineerida erinevaid seadmeid ja süsteeme terviklikeks lahendusteks. Samuti katsetab ja testib ta neid lahendusi ning arendab edasi.

Elisas pakutavad teenused jagunevad kaheks: põhiteenused võimaldavad meil kasutada kõne- ja mobiilse interneti teenust, tugiteenusteks on tekstipõhised sõnumid (SMS), pildi- ja videopõhised sõnumid (MMS) ja igasugused erilahendused äriklientidele (näiteks positsioneerimise teenus).

Teenuseinsener tegeleb projektides tehnilise nõu andmisega, samuti on vaja lahendada väljatöötatud teenuste töökindlus. Kui kliendil tekib mõni keerulisem probleem, mida kõnekeskus ja tehnilise toe spetsialistid ei suuda ise lahenda, suunatakse see teenuseinsenerile.

Agu sõnul peab tema ametis olema uudishimulik, aru saama tehnilistest asjadest. Agule meeldib rutiinivaba elu ja seda see amet talle ka pakub: ta ei tee ühte ja sama asja mitu korda, kuna ühte lahendust saab välja töötada vaid ühe korra. Elisa on korraldanud sisemisi Garage48-laadseid üritusi uute teenuste väljatöötamiseks, millest mitu tükki on praegugi töös. Agul on sportlik huvi oma valdkonna vastu, ta vaatab YouTube’is videoid ja otsib internetist infot, et end arendada ja saada teada, kuidas midagi teha. Sageli ei tea Agu uue projektiga tööle asudes, millise lahenduseni ta lõpuks välja jõuab. See muudabki töö tema jaoks põnevaks ja lubab hommikul rõõmsa meelega tööle tulla.

Agu on lõpetanud Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi, pärast seda läks ta Tartu Ülikooli infotehnoloogiat õppima. „Tehnoloogiahuvi on mul lapsest saati olnud, kuid töö hakkas ülikooli ajal liiga palju meeldima ja õpingud jäid pooleli,“ räägib Agu. Ta tegeles elektroonikakaubanduse ja arvutite müügiga, ettevõte pankrotti mineku järel tuli aga Tallinna. Elisas alustas ta kõige madalamal tasemel klienditeeninduses, kust tõusis rakendusadministraatoriks. Viimased paar aastat on ta teinud teenuseinseneri tööd. Nüüdseks on Agul töö kõrvalt ka kõrgkool läbitud – ta lõpetas Tallinnas Mainori kõrgkooli kaugõppes cum laude IKT halduse ja administreerimise erialal.

Töökeskkond, väljavaated, palk

  • Teenuseinseneri peamine töövahend on arvuti, ent ka muud seadmed, mille toimimine tuleb tagada. Enamasti teeb ta tööd kontoris. Tihe koostöö on nii klientide kui ka kolleegidega. Töö võib olla periooditi pingeline. Sõltuvalt täpsematest tööülesannetest võib töö sobida ka liikumispuudega inimesele.
  • Teenuseinsenerid leiavad tööd erinevates suuremates ettevõtetes, sageli just telekommunikatsiooni valdkonnas või ka näiteks tootmis- ja tööstusettevõtetes. Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast võib töö sisu olla erinev. Kindlasti on töö aga mitmekülgne ning tööpõld lai.
  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu alumine määr ületab Eesti keskmise töötasu.

Teadmised, oskused ja eeldused
Erialased pädevused:
teadmised infotehnoloogiast, elektroonikast või telekommunikatsioonist, süsteemide integratsioonist, testimisest, dokumentatsiooni koostamisest, huvi innovaatiliste tehnoloogiate vastu.
Mõtlemisoskused:
loogiline mõtlemisoskus, tehniline loomingulisus, süvenemisvõime, õppimis- ja enesetäiendamistahe, innovaatilisus, süsteemsus, probleemide lahendamise oskus.
Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused:
meeskonnatööoskus, püsivus, täpsus ja korrektsus, kohanemisvõime, vastutusvõime, suhtlemisvalmidus.

Kuidas saada teenuseinseneriks?
Teenuseinseneriks saab nii ümberõppe kui ka erialase hariduse kaudu. Sobib haridus nii IT, telekommunikatsiooni kui elektroonika valdkonnas. Kõige lähedasemat ettevalmistust pakub elektroonikaalane taust.

Elektroonikaalast haridust on võimalik omandada:
Tallinna Tehnikaülikool, magistriõpe

Teenuseinseneri rollist on võimalik liikuda edasi näiteks meeskonnajuhi või analüütiku ametikohale.

Loe lisaks Haridusportaalist.

Uuri ka: Süsteemianalüütik, Süsteemiarhitekt

Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.