Elektroonikaseadmete tehnik

Elektroonikaseadmed meie kodudes või kooliruumides lähevad aeg-ajalt rikki. Nimetatud erialal õpitakse tuvastama, mis võib olla seadmel viga ning otsitakse parim lahendus vea kõrvaldamiseks. Elektroonikatehnikud töötavad tavapäraselt tootmis- ja tööstusettevõtetes.
OSKA raportist: Vajadus tehnikute ja tootmise operaatorite järele püsib pigem samal tasemel, näiteks seadmete- ja juhtmeköidiste koostajate järele vajadus kahaneb. (lk 14)

Kus saab õppida?
Kutseõpe
Tallinna Polütehnikum 

Tutvu ka ametiprofiili kirjeldusega: Elektroonikatehnik