Informaatika

Arvutiteaduste ehk informaatika õppimine annab väga laiapõhjalised teadmised, et ükskõik missugusel IT-erialal edasi õppida, ka tööpõld on lai. Õpitavad ained varieeruvad programmeerimiskeeltest algoritmide, tehisintellekti, matemaatilise loogika ja keeletehnoloogiani. (Allikas: TÜ) Reaalainetega on sellel erialal palju pistmist – matemaatikahuvilised saavad naudinguga neile esitatud praktilisi ja põnevaid ülesandeid lahendada.

Kus saab õppida?
Bakalaureuseõpe
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool
Tallinna Ülikool