Alustas Inseneriakadeemia

Hariduse ja tööturu tihedamaks sidumiseks ning noorte õpivalikute suunamiseks luuakse Euroopa Liidu tõukefondide toel Inseneriakadeemia, mis on Eesti riigi, õppeasutuste, ettevõtete ja erialaliitude koostööalgatus inseneeria valdkonnas hariduse kvaliteedi tõstmiseks ja inseneride järelkasvu kindlustamiseks.
Inseneriakadeemia on loodud IT-akadeemia eeskujul ning tegevustega püütakse kasvatada noorte huvi asuda õppima inseneeria valdkonda, vähendada õpingute katkestamist ning suurendada nii õppurite kui tööandjate rahulolu õpitu sisuga.
Haridus- ja teadusminister kinnitas 9. novembril toetuse andmise tingimused Inseneriakadeemia ja IT akadeemia kõrgharidusvaldkonna tegevuste elluviimiseks. Mõlema akadeemia puhul on eriline tähelepanu tüdrukute ja naisüliõpilaste sihtrühmal. Kõrghariduses on tegevuste maht aastatel 2023-2029 kokku 34 miljonit eurot, millest 21,5 miljonit eurot on mõeldud Inseneriakadeemia tegevusteks ja 12,5 miljonit eurot IT akadeemia tegevusteks.
Hiljemalt 2024. aasta alguses Inseneriakadeemia laieneb, valmimas on toetuse andmise tingimused inseneriakadeemia ja IT akadeemia tegevusteks kutse-, üld- ja huvihariduses.
Inseneriakadeemias osalevad viis partnerkõrgkooli: TalTech – Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool ja Eesti Lennuakadeemia. Tegevuste elluviimist koordineerib Haridus- ja Noorteamet, valdkonna edendamisse on kaasatud ettevõtjaid koondavad ühendused ja erialaliidud.
Haridus- ja Noorteameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi teade 15.11.2023 (foto HTM).