KÕIK ON IT!

See on selge, et kõik on IT. Ja selge on ka, et digioskusi vajab enamik töötegijatest.
IT võimaldab esmapilgul võimatut ning tehtud tööl võib olla suur tähendus. Miks ei võiks nutikas elektroonikahuviline uurida, kuidas pääseda tudengite satelliidi-meeskonda? Kellele pakub programmeerimine huvi, saab õppida kirjutama koode, mis aitavad teiste elu kergemaks muuta näiteks rutiinseid töid automatiseerides.

Jah, kuigi paljusid tööülesandeid saab juba praegu edastada robotitele, ei kao vajadus inimeste töö järele, vaid juurde tekib uusi ja veelgi põnevamaid ametikohti. Tähtis on mitmekülgsus ja huvi end arendada. Terve elu kestev õppimine (ja ümber õppimine) on tavaline. Ametivaliku tegemine ei pea olema ühekordne ja lõplik, karjääritee võib hargneda mitmes suunas.

StartIT veebist leiab lisaks ametiprofiilide kirjeldustele ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rolliprofiilide struktuuri, mis näitlikustab töörolle ärimaailmas. Karjäär IT-alal pakub otsingupuu kaudu võimalust endale sobivat IT-eriala ja selle õppimisvõimalusi otsida. Projektide alla on koondatud info IT-kogukonna algatuste kohta. Sündmused viivad kurssi IT-maailmas toimuvaga. Ja lõpuks on soovitused veebikeskkondade kohta, et iseõppijana end proovile panna: Proovi ise!

Karjääri planeerimiseks on oluline iseenda võimete ja soovide tundmine ning teadvustamine. Veebilehelt minukarjäär.ee leiad kasulikku infot karjääri kujundamise kohta, saad teada, mis on karjääriteenused ning kuidas karjäärispetsialistid saavad sind karjääriteel toetada. Uuri ametialase suundumuse küsimustikku ehk testi, mis amet sulle sobib (Eesti Töötukassa).

StartIT lehelt leiad:

4 VIDEOLUGU

IT valdkonna tipptegijatelt

 • 20 IKT-ametite kohta
  koostatud testi

 • 23 IT-spetsialisti
  ametiprofiili kirjeldust

 • IT-kogukonna
  uudisvoo

 • Iseseisvalt avastamist võimaldavad
  keskkonnad ja projektid

Lehel kasutatud kirjelduste aluseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös valminud tekstid. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.