IKT rolliprofiilide struktuur

Infosüsteemide ja -teenuste spetsialistide kutseala kohta on koostatud IKT-rollide profiilid, mis jagunevad viide gruppi:
ärijuhtimine, disain/tootekujundus, tootearendus/teostamine, teenuse osutamine/tootmine ja lõpuks IT-põhiprotsesse toetavad teenused.
Rolliprofiilid on jaotatud joonisele vastavalt ametikoha eesmärgile. Profiili nimetustel klikkides jõuab vastava rolli kirjelduseni.
Selline tööjaotus sobib suuremate IT-ettevõtete puhul, väiksemates asutustes ei pruugi ühe inimese ametiprofiil nii selgelt eristuda ehk mitme ametikoha rollid võivad olla ühendatud.

KUTSEHARIDUSE TASEMELT ALGAVAD AMETID
KÕRGHARIDUSE TASEMELT ALGAVAD AMETID
ENAMJAOLT MAGISTRI-HARIDUST EELDAVAD AMETID