Õppematerjal „See on turvaline IT!“

Õppematerjal „See on turvaline IT!“ on loodud internetiturvalisuse teemade käsitlemiseks 12-16-aastaste õpilastega. Õppematerjal on nii eesti kui ka vene keeles. Loodud on kaks eraldi veebilehte, üks õpetajatele, teine õpilastele. Õppematerjalid on loodud projekti „Noorte turvateadlikkuse tõstmine infoühiskonnas toimetulekuks“ raames, mille kaudu soovitakse tõsta noorte ja nendega tegelevate inimeste teadlikkust infoühiskonnas orienteerumiseks ning turvateadlikuks käitumiseks.

Külalistunnid

IKT on kõikjal. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käivitatud programm aitab endale sobiva eriala valikul tutvuda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade võimalustega.

Suvekoolid, suveülikoolid, praktika

Nii IT ettevõtted kui ka muude valdkondade organisatsioonid korraldavad igal suvel praktilisi suvekoole, kuhu saavad huvilised kandideerida. Praktiliste ülesannete lahendamise käigus saab nii mõnigi õppur aimu, kas ta on valinud endale õige eriala ja millises suunas end edasi arendama peaks.

Loomehäkid ja hackathonid

Hackathonid on nagu digihuviliste maratonid või siis ideede talgud, kus piiratud aja jooksul saab kohapeal moodustatud meeskondadega luua midagi uut, näiteks mõne kasuliku rakenduse. Üliõpilastel on sellistel hackathonidel võimalus osaleda tasuta või soodsamalt.

Geeks on Wheels

Geeks on Wheels käib mööda Eesti koole, et tekitada noortes huvi IT õppimise vastu. Projekt on toimub juba kaheksa korda. Noorteorganisatsiooni Microsoft User Group (MUG) liikmed käivad mööda Eestit ning jagavad oma teadmisi ja vaimustust IT vastu.

Code Week

Üle-euroopaline programmeerimisnädal Code Week toimub 9.-24. oktoobril 2021. Koodinädala raames korraldatakse traditsiooniliselt lastele ja noortele õpitubasid, kus saab erinevate tehnoloogiliste vahenditega tutvuda.