Code Week

Üle-euroopaline programmeerimisnädal Code Week toimub oktoobrikuus.

Koodinädala raames korraldatakse traditsiooniliselt lastele ja noortele õpitubasid, kus saab erinevate tehnoloogiliste vahenditega tutvuda. Kõik programmeerimisüritused kantakse Code Week-kaardile, kust leiab hõlpsasti ka enda kodukandis toimuvad tegevused.