Andmed on uus nafta!

Tuleviku teema on andmed – suurte andmehulkade töötlemise vajadus ja asjade interneti abil aina nutikamaks muutuvad seadmed loovad vajaduse kiiremaks andmeedastuseks, vajatakse üha suuremate mahtude ja kiirustega võrku, et veelgi rohkem seadmeid saaks omavahel reaalajas suhelda. Hinnas on teadmised ja oskused andmekaevest ja andmeanalüüsist, pilvetehnoloogiatest ja küberturvalisusest. (Allikas: OSKA uuring)

Elisa kliendibaasi analüütiku Maarja Maarjakõivu igapäevane töö on analüüsida ettevõtte klientide andmeid, et paremini prognoosida kliendi käitumist ja ootusi ning vältida ainult kõhutundel tehtavaid otsuseid. Andmeanalüüsil põhinev töö on tuleviku töö, millele võib igal pool rakendust leida: suurtes jaekaubanduskettides, tervise valdkonnas, kindlustuses, panganduses jne. Ehkki räägitakse, et arvutid võtavad inimeste töö üle, pole analüütikutel põhjust karta, sest nende tööd ei ole võimalik üle võtta – inimene peab jääma tõlgendama analüüsi tulemusi, seda ei suuda masinad üle võtta.

Analüütikuks sobivad hakkajad ja uudishimulikud inimesed, kes suudavad ise õppida ja tahavad end kogu aeg arendada. Kõik erialad, kus õpetatakse statistika algteadmisi, sobivad analüütiku töö ettevalmistuseks hästi. „Sellelt pinnalt ja sobivate isikuomadustega on võimalik juba väga edukalt edasi areneda,“ kinnitab Maarja.

Tutvu ka ametiprofiili kirjeldusega: Andmeanalüütik