IT Akadeemia 4-aastane õpe annab elukutse ja gümnaasiumihariduse

IT-d on võimalik õppida kõrghariduses, aga väga head võimalused on ka kutsehariduses. Haridus- ja teadusministeeriumi initsiatiivil on alustatud IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogrammi, mille eesmärk on tõsta IT-kutsehariduse kvaliteeti, uuendada õppekavasid ja –metoodikat. Programmi tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet (Harno) ning partneriteks on Tallinna Polütehnikum, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Tartu Kutsehariduskeskus. Lisaks on kaasatud kohalikud ettevõtjad, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) ning ülikoolid.

IT Akadeemia programmijuht Signe Ambre tutvustab, et uuendatud on tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialisti õppekavad, kuhu oodatakse õppima nutikaid põhikoolilõpetajaid. Täismahus õpingud läbinud õppurid saavad nelja aastaga kutse ja gümnaasiumilõpu tunnistuse – see on võimalik tänu nelja-aastasele õppeajale.

ITL-i tegevjuhi Jüri Jõema sõnul on uued trendid töömaailmas – digitaliseerimisele lisaks ka rohepööre, kasvav kaugtöö osakaal, globaalsete tarneahelate muutumine – tekitanud suure muutuse selles, mida töötajad peavad oskama. „Kõigis valdkondades suureneb kõrgemate ja keerukamate oskustega targema tööjõu vajadus. Kõrgtehnoloogiliseks tootmiseks ja uute nutikate lahenduste tekkeks on vaja uute oskustega inimesi, kes muutusi ellu viia suudavad. Iga võimalus selliste töötajate leidmiseks tuleb ära kasutada. Pikem kutseõppe programm on oluline samm uute teadmistega spetsialistide saamiseks.“

Signe Ambre toob välja, et põhikooli järgselt kutseõppes IT-le spetsialiseerumine annab võimaluse juba varakult programmeerimist või IT-süsteemide arendamist õppida. Nii ei pea läbima kogu gümnaasiumiprogramm ainetega, mis pole võib-olla nii huvipakkuvad. „Õppimise ajal saab erialaainetega süvitsi minna ning samas piisavalt palju pühenduda eesti keele, matemaatika ja inglise keele õppimisele, mis on vajalikud gümnaasiumitaseme riigieksamite tegemiseks,“ täiendab ta.

Nelja-aastane haridus annab võimaluse suunduda otse erialasele tööle. Tarkvaraarendaja ning IT-süsteemide spetsialisti õppekava läbinu saab 4. taseme kutsetunnistuse, et töötada nooremtarkvara arendaja või IT-süsteemide nooremspetsialisti kvalifikatsiooni nõudval töökohal.

Nelja-aastase õppe viimane aasta koosneb suuremas mahus praktikast. „Õppe käigus tehakse tihedat koostööd tööandjatega, kes panustavad ka õppekava pidevasse arendusse ja praktika võimaluste pakkumisse, et õpe vastaks tööturu vajadustele. Uus õppevõimalus annab väga heal tasemel praktilise hariduse. Tänu erialaspetsialistidele saavad õppijad kogeda eri arenduskeskkondi ning ülevaate tööturul toimuvast,” lisab Ambre.

Õpilaste vastuvõtt on alanud, lähem info on koolide veebides:

Tartu Kutsehariduskeskus

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Tallinna Polütehnikum

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ning kõrghariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Harno.

Tervikartikkel ilmus Postimehes 18.06.2021