„Oluline on, et tellija tunneks, et tema raha kulutatakse eesmärgipäraselt,“ mõtiskleb Maris.

IT-kliendihaldur

IT-kliendihaldur peab looma ettevõtte vastu usalduse

Ametinimetusena on kasutusel ka müüginõustaja, müügiesindaja, müügiassistent, müügispetsialist, (müügi)konsultant.

IT-kliendihaldur peab hoolitsema selle eest, et suhtlus tellimuse teinud kliendiga sujub algusest kuni lõpuni ehk kuni töö valmib. Ta aitab kliendil aru saada, mis võib olla probleem ning kuidas seda lahendada, samuti selgitab kliendihaldur, kuidas uute tehnoloogiate kasutuselevõtt võib ettevõttele kasu tuua.

„Kliendihalduri suurim väljakutse on luua kliendiga usalduslik suhe, kus koostöös leitakse parim lahendus,“ leiab Maris Leivategija, kes töötab Eesti ühes tuntumas tarkvaraarendusettevõttes Nortal. Tööst suure osa moodustab projektijuhtimine – kliendihaldur peab koos saba ja sarvedega vastutama kogu kliendisuhte eest, alates pakkumiste koostamisest kuni nende teostamiseni koostöös tiimiga.

Maris töötab e-riigi ärilahenduste üksuses, ta juhib kümneliikmelist meeskonda, tema klient on Eesti riik. „Kõige ägedam on see, et mul on koos meeskonnaga võimalik ette kujutada Eesti riigi toimimist tulevikus, mis on lihtne, kiire, kodanikusõbralik, ning seda siis tükk-tüki haaval selliseks ehitada. On tore mõelda, et meie töö tulemusel toimib Eesti riik natuke paremini. Eesti on IT osas paljuski maailmas esirinnas ning on tohutult huvitav teha midagi, mis on maailmas sellel hetkel parim lahendus,“ lisab Maris. „Siin on suur väljakutse lahendada, milline peaks olema hea riiklik teenus kodanikule või ettevõtjale – kuidas see oleks võimalikult lihtne ja kiire.

„Oluline on, et tellija tunneks: tema raha kulutatakse eesmärgipäraselt,“ mõtiskleb Maris. Samuti tuleb aidata kliendil kohaneda tarkvaralahenduste abil toimuvate muutustega tööprotsessides. „Muutused võivad olla ootamatud või rasked. Seetõttu on meie roll aidata kohaneda uue olukorraga, kus tööd jääb vähemaks või see – veel hullem – kaob ära.“ Nortalis on võetud südameasjaks hoolida inimestest ja pürgida selle poole, et ühtki tarkvara ei tehtaks ainult tegemise pärast, vaid muudatuse pärast, mis sellega kaasneb,“ toob Maris välja. Maris usub, et järgneva viie aasta jooksul tööpõld laieneb veelgi.

Kliendihalduri töö on hästi tehtud, kui seatud müügieesmärgid on saavutatud ning teostatud müügitehingud on ettevõttele kasumlikud. Ja kliendid on rahul.

Pärast keskkooli läks Maris Tallinna Ülikooli psühholoogiat õppima. Seejärel töötas ta kahes reklaamiagentuuris projektijuhina ning vahepeal juhtis Ladina-Ameerikas sotsiaalprojekti. Eestisse naastes tekkis tal sõprade eeskujul suurem huvi IT vastu. „Nägin, et kõige suuremad ja mõjukamad projektid sünnivad just IKT valdkonnas. Umbes pool aastat käisin mööda konverentse ja seminare, lugesin hästi palju, kuni lõpuks andis Eesti Post mulle võimaluse ja õpetas mind välja IKT valdkonnas projekte juhtima.“

Töökeskkond, väljavaated, palk

  • Enamasti on tegemist istuva tööga, mis eeldab nii iseseisvat tööd arvutis kui ka viibimist kliendikohtumistel ja koosolekutel. Sõltuvalt pakutavast tootest/teenusest ja selle müügitöö ja kliendihalduse korraldamisest ettevõttes, on kontorist välja liikumist erineval määral (nt kliendikohtumistele või messidele). Töö on pigem stressirohke. Aeg-ajalt on võimalik teha ka kaugtööd.
  • Kliendihalduri ametikoht on esindatud pea igas ettevõttes (töö võib sisaldada ka IT-projektijuhi töö elemente). Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui ka mujalt.
  • Tegemist on nõutud ametipositsiooniga, mille töötasu on üle Eesti keskmise.

Teadmised, oskused ja eeldused

Erialased pädevused: müügitöö alased teadmised ja oskused, IT baasteadmised, suhete juhtimise oskus (teadmised kliendi ootuste juhtimisest), eelarvestamise oskus, esinemisoskus.
Mõtlemisoskused: planeerimisoskus, süsteemsus, järjekindlus, lahendustele orienteeritus, prioritiseerimisvõime, loovus.
Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused:
avatus, suhtlemisoskus, sh läbirääkimisoskus, kõrge pingetaluvus, võime tulla toime muudatustega, koostööoskus, kuulamisoskus, mõjutamisoskus, initsiatiivikus, tolerantsus, empaatilisus, julgus.

Kuidas saada IT-kliendihalduriks?
IT-kliendihalduri ametioskusi saab omandada nii ümberõppes kui ka tasemeõppes. Kliendihalduriks olemise parimaks eelduseks on kas müügitöö või IT-alane tasemeharidus. Emba-kumba võib kompenseerida ka vastav töökogemus.

IT-suunalist toetavat haridust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, vt Informaatika eriala 
  • Tartu Ülikoolis, vt Informaatika eriala . Vaata ka IT-mitteinformaatikutele.
  • Tallinna Ülikoolis, vt Informaatika

Kliendihalduri ametikohalt on võimalik liikuda sujuvalt edasi näiteks järgmistele ametikohtadele: klienditoe spetsialist, IT-projektijuht.

Loe lisaks Haridusportaalist.

Uuri ka: Klienditoe spetsialist, IT-projektijuht

Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.