Kvaliteedijuhina tuleb tal ka hinnata testijate töö tulemust.

IT-kvaliteedijuht

IT-kvaliteedijuht – hingelt uudishimulik

Ametinimetusena on kasutusel ka kvaliteedikoordinaator, kvaliteedispetsialist, protsessijuht, protsessihaldur, rakenduste juht, protsessi analüütik, versioonihaldur.

Ettevõttes Testlio testitakse valdavalt Ameerikas välja töötatud mobiiliäppe. IT-kvaliteedijuht Kristi Kaljurand vastutab erinevate ettevõtete arendatud äppide kvaliteedi eest. Ameerikas on mobiiliäppide turul konkurents nii tihe, et testimise vajalikkuses ei kahtle keegi. Kui äpp esimesel installimisel kokku jookseb, siis võtab kasutaja lihtsalt järgmise.

Kristi sõnul on testimise puhul võimalike teenuste hulk väga suur. Testlio tegeleb eelkõige äppide funktsionaalsuse, mitte kasutajamugavuse testimisega, lisaks pakutakse ka tegelike kasutajate äppidele antud tagasiside analüüsi. Võimalik on teha veel turvatestimist ja kontrollida tõlkekvaliteeti.

Kui tavaliselt makstakse testijale selle järgi, mitu viga ta tarkvaralahendusest leiab, siis Testlio maksab testimisele kulunud aja põhjal. „Meie eesmärk on minna süvitsi ja pakkuda kvaliteeti, mitte niivõrd kvantiteeti.“ Sõltuvalt tarkvara eripärast pannakse paika, milliseid operatsioonisüsteeme testimiseks kasutatakse ja milliste situatsioonide kaudu tarkvara testitakse. Seejärel kirjeldab kvaliteedijuht tegevusi, mida testijad hakkavad läbi mängima. „Näiteks üks vaatab kalendrit Gmaili, teine Yahoo kontoga, keegi võtab ette kontaktid. Üks siseneb erakliendi, teine ärikliendi vaatesse.“

Kvaliteedijuhina tuleb tal ka hinnata testijate töö tulemust. IT-kvaliteedijuht vastutab infosüsteemide kvaliteedi ja efektiivsuse eest (sh hindab riske ning jälgib teenusepõhiseid kokkuleppeid ja nõudeid), tagatud peab olema klientide rahulolu. Kristi sõnul ei pea kvaliteedijuhina töötamiseks olema tehniliselt pädev, pigem on olulised teadmised projektijuhtimisest, et osata juhtida nii ennast kui ka meeskonda.

IT-huvi tekkis Kristil Kolga keskkoolis, mille direktor oli suur IT-huviline ning inspireeris sellega ka paljusid õpilasi. Hiljem sai lisaks õpitud IT-tugiisikuks Tallinna transpordikoolis, kuid ennast IT-turul välja pakkuda siiski ei julgenud.“ Ühel hetkel jäi Kristi CV aga silma ettevõttele Proekspert. „Kogemust polnud mul ju ollagi, aga tahe oli suur,“ põhjendab Kristi, kuidas ta lõpuks soovitud tööle palgati. Klienditeenindajana töötamise kogemus andis selleks tööks väga hea eelduse. Ka praegu valib Kristi oma meeskonda hea meelega inimesi, kes on töötanud klienditeenindajana. Edasi õnnestus tal liikuda ettevõtte sees juba testijaks ja projektijuhiks, seejärel liitus ta Testlio tiimiga.

Töökeskkond, väljavaated, palk

  • IT-kvaliteedijuht töötab enamasti kontoris. Töö nõuab palju suhtlemist, vajadusel ka koolitamist. Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimestele. Aeg-ajalt on aga vajadus külastada ka majaväliseid partnereid ning olulisemaid kliente. Vajadusel saab teha kokkuleppel ka kaugtööd.
  • Eriti oluline on kvaliteedijuht organisatsioonides, kus iga väiksemagi eksimusega on seotud suured riskid (nt tootmine, finantsasutused, telekommunikatsiooni ja energeetikavaldkond).
  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise.

Teadmised, oskused ja eeldused
Erialased pädevused:
laialdased teadmised infosüsteemide ja tööprotsesside toimimisest, teadmised IKT valdkonna IT-kvaliteedijuhtimise süsteemidest, riskide juhtimisest, protsesside juhtimisest, projektijuhtimise kogemus.
Mõtlemisoskused:
oskus näha nii detaile, suurt pilti kui ka protsesside vahelisi seoseid, võime orienteeruda paralleelselt erinevates teemades, oskus märgata ebakõlasid, lahendustele orienteeritus, sihikindlus, täpsus.
Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused: avatus uuendustele, suhtlemisoskus, koostööoskus, kehtestamisoskus, initsiatiivikus, empaatiavõime (oskus mõista ja näha erinevaid osapooli).

Kuidas saada IT-kvaliteedijuhiks?
Kvaliteedijuhiks saamise soovituslikuks eelduseks on erialane kõrgharidus ning IT valdkonna töökogemus (hea on töökogemus nt testimise valdkonnas). Kvaliteedijuhiks on võimalik õppida erineva IT-baashariduse pealt, näiteks äriinfotehnoloogia õppekava, mis õpetab siduma äripoole vajadusi IT-tehniliste lahendustega.

Äriinfotehnoloogia suunalist kõrgharidust saab omandada näiteks:

Kvaliteedijuhi rolliks annab hea eelduse süsteemianalüütiku, projektijuhi või näiteks ka testija töökogemus. Kvaliteedijuhi ametikohalt on omakorda võimalik liikuda edasi suurema juhtimisvastutusega positsiooni, näiteks kasvada Infosüsteemide arendusjuhiks või IT-juhiks, kes koordineerib IT-üksuse tööd tervikuna. Samuti saab liikuda ka näiteks tootejuhi rolli.

Loe lisaks Haridusportaalist.

Uuri ka: IT-projektijuht, Süsteemianalüütik, IT-testija

Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.