IT-süsteemide spetsialist, nooremspetsialist

Õppe käigus omandatakse teadmised operatsioonisüsteemidest, arvutivõrkude ehitamisest ja seadistamisest ning erinevatest rakendustarkvaradest. IT-süsteemide nooremspetsialist töötab toote välja ja tegeleb ka kogu muu protsessiga – selle käikulaskmisest kuni kasutajate toetamiseni. (Allikas: Viljandi Kutseõppekeskus)

Kus saab õppida?
Kutseõpe
Tallinna Polütehnikum
Viljandi Kutseõppekeskus
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (eesti k, vene k)

Tutvu ka ametiprofiili kirjeldusega: Võrguspetsialist