„Kõik oleneb mõtlemisest, igal asjal on lahendus,“ rõhutab Maarius.

Klienditoe spetsialist

Klienditoe spetsialist loob kliendi rahulolu

Ametinimetusena on kasutusel ka helpdeski juhendaja, helpdeski ekspert, kasutajatoe spetsialist, rakenduste administraator, infosüsteemi administraator, infosüsteemi konsultant, rikete halduse spetsialist jms.

Klienditoe spetsialist abistab arvutikasutajaid tehniliste probleemide korral nii telefoni kui ka meili teel. „Minu töö on kliendi murede lahendamine ja klienditoe konsultantide koolitamine. Minu töö tulemus on töötav ühendus ja rõõmus klient,“ selgitab klienditoe rikete halduse spetsialistina töötanud Maarius Kastemäe.

Maariuse peamine tööülesanne oli klientidele pakutavate teenuste tõrgete lahendamine. Kui konsultant-nõustaja võtab kliendi kõne vastu ja ei suuda tema muret lahendada, siis suunatakse kõne edasi tehnikule või riketesse ehk Maariusele, kes leiab olukorrale lahenduse. Teiseks osaks Maariuse töös on klientidega tegelevate nõustajate koolitamine. Kui on näha, et midagi tehakse korduvalt valesti või saaks teha paremini, siis on tema ülesanne konsultante juhendada.

Maarius naudib klientidega suhtlemist. On ju meeldiv saada rahulolevalt kliendilt head tagasisidet. Miski pole raske, kui oled hästi meelestatud. „Kõik oleneb mõtlemisest, igal asjal on lahendus,“ rõhutab Maarius. „Kui noor inimene kaalub klienditoe spetsialisti ametit, siis esimene asi, millele ta peaks mõtlema, on see, kuidas süsteem töötab ja miks see just nii töötab. Kui tal on sisemine huvi ja soov mõista asjade olemust ja toimimist, siis tuleb ka teadmine. Kasuks tuleb ka kuulamisoskus. Tähtis on meeskonnas töötamise oskus.

Klienditoe spetsialist on oma tööd teinud hästi, kui taastatud on teenuse ja kliendi tööks vajalike IT-süsteemide kvaliteetne toimimine. Klient on saanud informatsiooni nii probleemi tekkimispõhjuste kui ka lahendamise kohta. Klienditoe spetsialisti töö kvaliteedimärk on rahulolev klient.

IT-huvi tekkis Maariusel koos esimese arvutiga koolipoisina Kadrina keskkoolis. Pärast 9. klassi lõpetamist läks ta õppima Rakvere ametikooli laomajanduse arvutiteenindust. Hiljem sai Maarius tööle Teliasse, kus töötab tänaseni. Alguses vastas ta kliendikõnedele, kuid juba üle aasta on ta olnud rikete halduse spetsialist.

Töökeskkond, väljavaated, palk

  • Klienditoe spetsialisti töös tuleb suhelda klientidega otse, vajadusel ka nõustajate ja tehniliste spetsialistidega. Töövahendiks on erinevad suhtlust võimaldavad vahendid, sh arvuti, telefon jms. Ette võib tulla pingelisi olukordi. Kliendiprobleemide lahendamiseks on vajalik kiire reageerimine ja lahendustele orienteeritus. Töö nõuab ka mõnevõrra liikumist, kuid võib sobida ka liikumispuudega inimesele. Olenevalt ettevõtte sisesest töökorraldusest sobib ka kaugtöö tegemine.
  • Tehnoloogia on pidevas arenemises, mistõttu peavad ettevõtted pakkuma klientidele igakülgset tuge ja abi teenuse kasutamiseks ja selle kvaliteedi tagamiseks. Kasutajatoe spetsialistid on ettevõtetes hinnatud töötajad, sest juhivad suhtlust kliendiga ning pakuvad igakülgset abi. Töö on vaheldusrikas, pideva õppimise käigus on võimalik oma töökohal ka edasi areneda.
  • Klienditoe spetsialisti ametikoha töötasu jääb Eesti keskmise töötasu piiridesse. Samas tuleb silmas pidada, et tihti sõltub palk ka töövastutusest ja ülesannetest.

Teadmised, oskused ja eeldused  

Erialased pädevused: huvi erinevate tehnoloogiate vastu, tehniline taiplikkus, suhete juhtimise oskus, IT-alased baasteadmised.
Mõtlemisoskused: lahendustele orienteeritus, analüüsioskus, järjekindlus, täpsus, prioritiseerimisvõime, planeerimisoskus, loovus.
Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused: väga hea suhtlemisoskus, selge eneseväljendamine, võõrkeelte oskus, soov teisi aidata, empaatilisus, hoolivus, kannatlikkus, koostööoskus, avatus, pingetaluvus.

Kuidas saada klienditoe spetsialistiks?

Klienditoe spetsialisti tööks vajalikud oskused ja teadmised saab omandada nii kutse- kui rakenduskõrghariduse baasilt. Samuti on võimalik klienditoe spetsialisti ametikohale asuda ümberõppe läbimisel. Kooli lõpetamise järel on võimalik IT- ja telekommunikatsioonivaldkonnas koheselt ka ametisse asuda.

Klienditoe spetsialisti tööks vajalikku haridust saab omandada näiteks:

  • Rakvere Ametikoolis, vt IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava (kutseharidus)
  • Järvamaa Kutsehariduskeskuses, vt IT-tugiisiku eriala (kutseharidus)
  • TTÜ Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, vt IT-süsteemide administreerimise eriala (bakalaureusõpe)
  • Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis, vt Rakendusinfotehnoloogia eriala (rakenduskõrgharidus)

Klienditoe spetsialisti kohalt on võimalik liikuda näiteks koolituse või müügitöö suunale (infosüsteemi konsultant, koolitaja, kasutajamugavuse spetsialist). Sügavama IT-huvi ja täiendõppe korral saab tööle asuda ka tarkvaraarenduse, -analüüsi või testimise suunal. Juhtimispotentsiaali korral on võimalik võtta vastutus ka juhtival ametikohal.

Loe lisaks Haridusportaalist.

Uuri ka: Tehnilise toe spetsialist

Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.