Kõik ongi IT!

IT-spetsialistil on võimalus saada töökoht ükskõik millises tööstusharus, näiteks muusikatööstuses, moe- või puidutööstuses. Aastal 2020 eeldavad 90% ametitest IT-oskuste olemasolu. Tegelikult ongi iga arst, jurist või geneetik tulevikus ühtlasi nagu IT-spetsialist – sest kõik ongi IT. Ükski valdkond ei toimi enam edukalt ilma info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) kasutamata.

Mingi kindla eriala teadmiste ja oskuste omandamise kõrval on vaja arendada ka enda sotsiaalseid oskusi. Meeskonnaga ühiselt projektide kallal töötamine on IT maailmas tavapärane, mis tähendab, et kuldaväärt on hea suhtlemise, koos töötamise, meeskonnaga probleemide lahendamise või meeskonna juhtimise oskus.

Mitme eriala omandamine, ümber õppimine ja enda pidev täiendamise vajadus on reaalsus, sest nõudmised tööelus hakkama saamiseks on kiiresti kasvanud.

Mitme valdkonna tundmine on kasulik, sama oluline on koostöö erinevate erialade spetsialistide vahel. Heaks näiteks on hackathonid, nagu Garage48, kus saavad kokku tarkvaraaarendajatele lisaks projektijuhid, disainerid ja spetsialistid erinevatelt elualadelt, et oma kogemused millegi uuendusliku ellu viimise nimel ühendada.

IKT on toeks kogu majandusele, IKT-le toetuvad kõik muud valdkonnad. Näiteks annavad täpsed ja reaalajas kättesaadavad andmekogumid infot otsuste tegemiseks liikluse, koduseadmete elektrikasutuse, müügi jms valdkondades. „Pea kõigil elualadel suureneb hüppeliselt vajadus inimeste järele, kes oskavad suuri andmemahtusid analüüsida, näha neis uusi seoseid ja mustreid ning teha need mõistetavaks ka uute toodete ning teenuste loojatele ja otsustajatele.“ (Allikas: OSKA: Töö ja oskused 2025).

Tööturg vajab spetsialiste, kes suudavad laiemat pilti näha ja analüütiliselt ning süsteemselt mõelda. Tehnoloogia areng mõjutab ka töö sisu – inimeste tehtav töö on eeldatavalt aina keerukam. Rutiinsemad ja lihtsamad tööd võivad ära teha robotid. Peab olema paindlik, et muutustega kaasa minna ja ennast pidevalt harida. IT on ise universaalne. Heale IT-haridusega spetsialistile on kõik uksed avatud nii kodus kui ka piiri taga.

Uuri ka: IKT valdkond