Küberkaitse

Küberkaitset saab õppida kahe ülikooli kokku pandud ühendõppekaval – näiteks küberkaitse ja digitaalse ekspertiisi peaerialade õpe toimub valdavalt Tallinnas ning krüptograafia peaeriala õpe Tartus. Õppur saab laiapõhjalised teadmised infosüsteemide turvalisusest ning saab kitsamalt teadmisi vastavalt valitud peaerialale. Eestil on hea maine ja positsioon küberkaitse valdkonnas, sealhulgas turvaliste toodete ja teenuste arendamisel globaalsele turule: vaja on vaid ettevõtlikke inimesi! Samas on küberkaitse alal suur puudus kvalifitseeritud tööjõust.

Kus saab õppida?
Magistriõpe
Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühendõppekava (inglise k)

Tutvu ka ametiprofiili kirjeldusega: Infoturbejuht, Süsteemiadministraator