Kursus Programmeerimisest maalähedaselt

Kursuse eesmärgiks on tutvustada programmeerimist ja sellega seonduvat neile, kel programmeerimisega varasemat kokkupuudet pole olnud.

Toimumisaeg: 30.01.2023 – 26.02.2023

Sihtrühm: Inimesed, kel puudub eelnev kokkupuude programmeerimisega. Kursus on mõeldud erinevas vanuses huvilistele.

Kursuse õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: tunneb ära olulisemad programmeerimise konstruktsioonid programmeerimiskeeles Python kirjutatud lihtsas programmis; oskab lihtsates programmilõikudes teha ülesandele vastavaid muudatusi; oskab ülesandes toodud kirjelduse järgi koostada Pythoni programmi; oskab leida seoseid programmeerimise ja erinevate eluliste ning kunstiliste nähtuste vahel ning julgeb neid teistele esitada; on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi selle valdkonnaga rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.

Õppejõud:
Marina Lepp – Informaatika kaasprofessor

Lisainfo ja registreerumine.

Tartu Ülikool Elukestva õppe keskus