Noorem tarkvaraarendaja, tarkvaraarendaja

Tarkvaraarendajad kirjutavad koodi, mille põhjal saab midagi luua ja käivitada, näiteks äppe. Noorem tarkvaraarendaja erialale astuja saab teadmised selle kohta, kuidas luua lihtsamaid rakendusi mõnes enamlevinud programmeerimiskeeles, õppetöö käigus saab õppida andmebaasisüsteeme ning tutvutakse ka tarkvara arendamise protsessi põhietappidega. Noorem tarkvaraarendajal on võimalus arendusmeeskonna liikmena osaleda rakenduste loomisel ja testimisel.

Kus saab õppida?
Kutseharidus     
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Jõhvi)
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Sillamäe) 
Kuressaare Ametikool
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Tallinna Polütehnikum
Tallinna Tööstushariduskeskus
Tartu Kutsehariduskeskus
Viljandi Kutseõppekeskus 

Tutvu ka ametiprofiili kirjeldusega: Tarkvaraarendaja, Programmeerija