Rakendusinformaatika

Praktilise suunitlusega õppe käigus õpitakse erinevaid programmeerimiskeeli, tarkvaraarenduse meetodeid, kasutajakeskse disaini põhimõtteid ning luuakse veebi- ja mobiilirakendusi ning videomänge. (Allikas: TLÜ Haapsalu Kolledž)

Kus saab õppida?
Rakenduskõrgharidusõpe/bakalaureuseõpe
TLÜ Haapsalu Kolledž 

Tutvu ka ametiprofiili kirjeldusega: Programmeerija