Meeskonnatöö ja üksteise toetamine on olulised,“ kinnitab Teele.

Süsteemianalüütik

Süsteemianalüütik täidab klientide unistusi

Ametinimetusena on kasutusel ka süsteemivanemanalüütik, informatsiooni disainer, infosüsteemi analüütik, süsteemidisainer, tehniline konsultant.

Süsteemianalüütiku ülesanne on kokku koguda klientide soovid ja mõtted mõne uue tarkvaralahenduse loomiseks. Süsteemianalüütik analüüsib kliendi soove tehnilisest vaatenurgast ning esitab tarkvaraarendajatele täpse kirjelduse, kuidas soovitut saavutada. „Lisaks tuleb jälgida kogu arendusprotsessi ja pakkuda meeskonnale tuge,“ selgitab finantsteenuseid pakkuva ettevõtte Pocopay süsteemianalüütik Teele Puusemp.

„Minu töö tulemus on sisendiks, et uue lahenduse saamiseks programmi luua – see on aluseks projektijuhile, programmeerijatele ja testijatele,“ ütleb Teele. „See läheb siis arendajatele, kes programmeerivad lahenduse valmis. Ka testijatele on minu töö sisendiks, kuna selle järgi nad hindavad, kas tulemus vastab nõuetele. Sageli olen toeks ka testplaani koostamisel.“ Teele jälgib kogu arendusprotsessi. Väga tavaline on, et protsessi jooksul kliendi nõuded ja soovid muutuvad, sest võib juhtuda, et detailid selguvad alles arenduse käigus. Tehakse täpsustusi ja süsteemianalüütik peab olema kogu protsessi juures toeks. Kui projekt lõpuks lahenduseni jõuab, siis aitab süsteemianalüütik tellijal hinnata, kas tulemus on selline nagu sooviti. Süsteemianalüütiku roll on hoida kurss eesmärgil ja sellest mitte kõrvale kalduda. „Meeskonnatöö ja üksteise toetamine on olulised,“ kinnitab Teele.

„Mida rohkem tead programmeerimisest, seda lihtsam on süsteemianalüütiku tööd teha,“ nendib Teele. Tehnilised taustateadmised muudavad selle töö tegemise lihtsamaks, samuti tuleb kasuks matemaatikaoskus. Koodi kirjutama ei pea, seda teevad süsteemianalüütiku soovide järgi teised.

Teele lõpetas Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumi reaalklassi ning läks siis õppima Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogiat – süsteemianalüüs on selle eriala üks rakendusvõimalusi. „Äriinfotehnoloogia on kombinatsioon matemaatikast ja ärist, mis tähendab suhtlemist ja kokkupuudet paljude valdkondadega,“ selgitab Teele, kes tahtis, et lisaks arvutitööle oleks tema tegemistes ka palju suhtlemist ja mitmekülgsust.

Töötulemus: Töökeskkond, väljavaated, palk  

  • Projektimeeskonnaga tiheda koostöö tõttu sisaldab süsteemianalüütiku töö olulisel määral suhtlemist, palju tuleb koosolekutest osa võtta, samas teha ka iseseisvat tööd projekti kirjelduse ja analüüsiga. Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.
  • Süsteemianalüütiku ametipositsioon pakub võimalusi võtta osa uute lahenduste loomisprotsessist. Töö on vaheldusrikas. Olenevalt töökohast on võimalik lisaks IT-le puutuda kokku ka erinevate valdkondadega, nt e-kaubandus, maksusüsteemid, riigisüsteemid jm. Annab head eelised ka oma firma loomiseks või start-up’i maailmas toimetamiseks.
  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise.

Teadmised, oskused ja eeldused
Erialased pädevused:
teadmised infosüsteemide ülesehitusest ja toimimisest, laiapõhjalised teadmised andmebaasidest ja testimisest, üldteadmised programmeerimisest, teadmised infosüsteemide disainist, infosüsteemide arhitektuurist, oskus silmas pidada ärilisi eesmärke, teadmised riskide juhtimisest, üldised teadmised projektijuhtimisest.
Mõtlemisoskused:
loogika, süsteemne mõtlemine, detailitäpsus, oskus hoida tervikpilti, põhjalikkus, järjepidevus, lahendustele orienteeritud mõtteviis, prioriteetide seadmise võime.
Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused:
soov inimestega suhelda, koostööle orienteeritus, veenmisoskus, julgus küsida küsimusi, oskus muudatustega toime tulla, argumenteerimisoskus.

Kuidas saada süsteemianalüütikuks?
Süsteemianalüütiku tööks on üldjuhul vajalik kõrgharidus või rakenduskõrgharidus IT-alal. Samas on võimalik ka eelneva hariduse pealt ka ümber õppida või töökohal spetsialiseeruda. Ameti baasharidus on ideaalis äriinfotehnoloogia. Samuti on võimalik õppida süsteemianalüütikuks ka mõne muu baashariduse pealt, omandades IT-spetsiifika täiendõppena (nt majandusalane haridus). Võimalik on ka töökohal spetsialiseerumine mõne kindla ärivaldkonna suunal.

Süsteemianalüütiku tööks vajalikku kõrgharidust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, vt Äriinfotehnoloogia õppekava, Informaatika (bakalaureuseõpe)
  • TTÜ IT teaduskond, õppekava (bakalaureuse- ja magistriõpe)
  • Tallinna Ülikool, vt Infotehnoloogia juhtimine (magistriõpe)
  • Tartu Ülikoolis, vt Informaatika eriala (bakalaureuseõpe)

Süsteemianalüütiku rollist on võimalik liikuda edasi näiteks süsteemiarendaja, projektijuhi, tootejuhi, tiimijuhi või testija ametikohtadele. Samuti on võimalik spetsialiseeruda programmeerimisele, testimisele vms. Samas pole süsteemianalüütiku karjäärivõimalused ainult IT-alased, vaid on võimalik liikuda ka teistesse valdkondadesse. Võimalik on alustada ka oma ettevõttega.

Loe lisaks Haridusportaalist.

Uuri ka: Ärianalüütik, IT-projektijuht

Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.