Telemaatika ja arukad süsteemid

Telemaatika tähendab andmeedastust, sidevõrke, arvutivõrke. Telemaatika ja arukate süsteemide õppekaval on ühendatud telemaatika, tarkvara programmeerimise ja küberfüüsikaliste süsteemide valdkonnad. IT- ja füüsilise maailma sidumise oskused on siiski veel üsna lapsekingades ja valdkonna arengupotentsiaal on tohutu. Õppur saab valida kahe peaeriala vahel: telemaatika tarkvara (õppekoht: Virumaa) või küberfüüsikalised süsteemid (õppekoht: Tartu). (Allikas: TTÜ)

Kus saab õppida?
Rakenduskõrgharidusõpe
TTÜ Virumaa Kolledž/TTÜ Tartu Kolledž