Töötukassa digioskuste arendamise programmi veebiseminarid

Töötukassa on koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga välja töötanud seminarisarja tutvustamaks digimaailma uusi tehnoloogiad ja nende kasutusvõimalusi.

Järgmised teemad on:
Virtuaal- ja liitreaalsus (14. september 2022 Zoomi keskkonnas)
• Targa maja/hoone lahendused
• Tehisintellekt/masinõpe
• Plokiahela tehnoloogiaga
• Sensortehnoloogia
• Asjade internet ehk nutistu
• Robottehnoloogia
• Küberturvalisus

Lisainfo ja registreerumine.

SIHTGRUPP: kogu elanikkond ja eelkõige need, kellele tehnoloogia tekitab elevust ja uudishimu! Võib olla just need seminarid annavad impulsi süvenenumalt teemat omandama asuma.

Seminaridel osalemine on TASUTA. Kõik seminarid toimuvad veebiülekandena ning on järele vaadatavad 7 päeva.

Seminarisarja rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.