Uuri IKT-ametiprofiilide struktuuri

Infosüsteemide ja -teenuste spetsialistide kutseala kohta on koostatud IKT-ametite profiilid, mis on jaotatud StartIT lehel leiduvale joonisele vastavalt rolli eesmärgile protsesside kaupa. Ametiprofiili nimetustel klikkides jõuab vastava ameti kirjelduseni.

Ametiprofiilid jagunevad viide gruppi: ärijuhtimine, disain/tootekujundus, tootearendus/teostamine, teenuse osutamine/tootmine ja lõpuks IT-põhiprotsesse toetavad teenused. Selline tööjaotus sobib suuremate IT-ettevõtete puhul, väiksemates asutustes ei pruugi ühe inimese ametiprofiil nii selgelt eristuda ehk mitme ametikoha rollid võivad olla ühendatud.

 

Allikas: Euroopa Standardimiskomitee poolt välja töötatud IKT ametiprofiilide raamistik