„Mulle meeldib inimestega töötada ja IT projektijuhi töös on see äärmiselt oluline,“ räägib IT projektijuht Marti Lung

IT-projektijuht

IT-projektijuht on eestvedaja

Ametinimetusena on kasutusel ka projekti koordinaator, projekti administraator, projektijuhtimise spetsialist, toote planeerija, arendusjuht.

IT-projektijuht on nagu bändi liider, meeskonna liitja, kelle oskused ja sarm viivad tiimi edasi. Tema teab, kuidas juhtida meeskonda ning tunneb IT-d. IT-projektijuht valib vastavalt projekti sisule meeskonda inimesi arendajatest kuni testijateni, paneb paika projekti ajagraafiku ning jälgib selle edenemist.

„Keskenduda tuleb inimestele, mitte niivõrd süsteemidele. Mulle meeldib inimestega töötada ja IT-projektijuhi töös on see äärmiselt oluline,“ räägib Marti Lung, kes vastutas telekommunikatsiooni teenuseid pakkuvas ettevõttes erineva keerukusega IT-projektide juhtimise eest. „Oluline pole kaheksast viieni tööl istuda, oluline on tulemus. Kui on vaja, siis oled ka öösel kohal. Kui on vaja, saad ka kodus tööd teha. Mina isiklikult eelistan hästi palju kohal olla ja inimestega suhelda,“ räägib Marti. „Kui olen otsinud tööle projektijuhte, siis tööd saab see, kes räägib näiteks, kuidas ta bändi teeb võib saalihoki tiimi kokku on ajanud. See inimene peab tahtma tegutseda,“ rõhutab Marti. Edukas projektijuht suudab end kehtestada ning olla süsteemne.

Telekommunikatsiooniettevõttes tehakse iga kuu regulaarselt uuendusi enam kui 30 eri süsteemis, mille testimise ja tõrgeteta rakendumise eest Marti vastutabki. Seni kõige huvitavam projekt oli mitme telekomiette ühinemine, siis tuli ainuüksi IT poole peal muudatusi teha pea viiekümnes süsteemis ja need muudatused vajasid kõik eelnevat arendust, testimist ja paigalduseks ettevalmistamist. Lõppkokkuvõttes tuli kõik muudatused ühe ööga ellu viia.“

IT-projektijuhi töö on hästi tehtud siis, kui projekt on läbi viidud lähtuvalt kehtestatud standarditest ja nõuetest, korrektselt dokumenteeritud ning lahendus on edukalt integreeritud. Rahul on kõik osapooled ning kulutused mõistlikud.

Juba lapsepõlves tehnoloogiast ja elektroonikast huvitunud Marti jõudis IT-valdkonna juurde Tallinna Tehnikaülikoolis, kus omandas arvutisüsteemitehnika bakalaureuse- ja ka magistrikraadi. Ühel hetkel sai temast IT-projektijuht Eesti suurimas pangas, kust ta omakorda telekomiettevõttesse kutsuti.

Töökeskkond, väljavaated, palk

  • IT-projektijuht töötab enamasti kontoris, osaleb aktiivselt koosolekutel ning suhtleb tellija ja projektmeeskonna liikmetega. Enamasti on tegemist istuva tööga, sõltuvalt projektist võib vaja olla aeg-ajalt klienti külastada. Töö võib olla periooditi pingeline. Aeg-ajalt saab teha ka kaugtööd. Töö sobib ka liikumispuudega inimesele, tuleb aga arvestada kliendikohtumistega, mis vajavad mõnevõrra liikumist.
  • Üha rohkem vajatakse IT-spetsialiste, kes mõistavad hästi mõlemat poolt – nii kliendi vajadusi kui vastavaid IT-lahendusi. IT-projektijuhte võib leida erinevate IKT-ettevõtete vastutavatelt ametikohtadelt, nad on oluliseks lüliks kliendi, ettevõtte juhtkonna ja erinevate valdkondade spetsialistide vahel. Head võimalused on leida tööd nii Eestis kui ka mujal. Annab head eelised ka oma firma loomiseks või start-up’i maailmas toimetamiseks.
  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise.

Teadmised, oskused ja eeldused
Erialased pädevused:
IT baasteadmised, teadmised projektijuhtimisest (soovitavalt ka tootejuhtimisest), suhete/inimeste juhtimise kogemus, teadmised riskide juhtimisest, tehniline taiplikkus.
Mõtlemisoskused: võime näha suurt pilti, luua visiooni ja lahendusi, analüüsioskus, süsteemsus ja struktureeritus, prioriteetide seadmise oskus, otsustusvõime, järjekindlus, sh oskus hoida fookust, loovus.
Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused: suhtlemisoskus (sh läbirääkimisoskus) ning oskus kuulata ja lahendada probleeme, kehtestamisoskus, organiseerimisvõime, koostööoskus, initsiatiivikus, empaatilisus, kõrge pingetaluvus (võime tulla toime muutustega).

Kuidas saada IT-projektijuhiks?
IT-projektijuhiks saamine on võimalik nii erialase kõrghariduse kui ka ümberõppe kaudu. Parimaks ettevalmistuseks on IT-õppesuund, mis õpetab aru saama äripoole vajadustest ja tõlkima need IT-inimeste jaoks arusaadavasse keelde. Samuti on võimalik õppida IT-projektijuhiks ka mõne muu baashariduse pealt, omandades IT-spetsiifika täiendõppena (nt juriidilise, majandusalase või psühholoogia alase hariduse peale).

Äriinfotehnoloogia suunalist kõrgharidust saab omandada näiteks:

IT-projektijuhi rollist on võimalik liikuda sujuvalt edasi näiteks valdkonna projektijuhi (võib koordineerida ka teiste projektijuhtide tööd), arendusvaldkonna juhi, IT-tootejuhi või IT-juhi ametikohale.

Loe lisaks Haridusportaalist.

Uuri ka: IT-juht

Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.