Kutsehariduse IT-akadeemia

Sügisest 2019 käivitub pilootprojekt kutsehariduses, millega luuakse noortele võimalus tipptasemel õppeks tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialisti erialal. Erialad sobivad tublidele põhikoolilõpetajatele, kes soovivad omandada lisaks keskharidusele ka IT-erialaseid oskusi ning plaanivad ühtlasi hiljem õpinguid ülikoolis jätkata.

Uus õppevõimalus, millele on õla alla pannud IT Akadeemia koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi, Hariduse Infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA), kutseõppeasutustega, kõrgkoolide ja IT-ettevõtetega) on senistest kutsekeskhariduse IT-erialadest oluliselt ambitsioonikam ja keerukam.

„Meie eesmärk on valmistada ette tehnoloogia ja inseneeria professionaale, kes oleksid võimelised peale lõpetamist töötama kõrgelt hinnatud tehnoloogiaettevõtetes või jätkama õpinguid kõrgkoolis,“ ütles Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, „seetõttu teeme väga tihedat koostööd ettevõtete ja kõrgkoolidega selle nimel, et noored saaksid omandada tööturul vajalikke oskusi ning saaksid edaspidi võimaluse eelistingimustel jätkata oma õpinguid ka kõrgkoolides. Seetõttu on ka õpe kujundatud piisavalt akadeemiliseks.“

„IT-ettevõtete jaoks on oluline, et IT Akadeemia programmi toel loodavad uued 4-aastased kutsekeskhariduse õppekavad annavad lõpetajatele parema erialase ettevalmistuse ja samuti on nad küpsemad selleks, et kohe tööle asuda,“ selgitab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Jüri Jõema. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on Jõema sõnul väga lai valdkond, uuel õppekaval õppijad saavad esimesel aastal üldised alusteadmised nii tarkvarast, riistvarast ja IT süsteemidest ning ka suuremas mahus erialaselt vajalikke üldhariduse aineid. Kuna pärast esimest aastat toimub spetsialiseerumine, siis on õppuril edaspidi tunduvalt lihtsam valida, kas ta tahab jätkata õpinguid tarkvara või riistvara suunal.

IT kõrgharidus on saanud viimastel aastatel oluliselt tugevamaks. See on toimunud väga sisulises koostöös IT sektori esindajate, ministeeriumi, HITSA, Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooliga. Järjest enam on neid põhikooliõpilasi, kes soovivad küll omandada edaspidi kõrghariduse, aga sooviksid pärast põhikooli omandada lisaks keskharidusele ka praktilisemaid oskusi kartmata, et nad ei ole hiljem konkurentsivõimelised ülikooli astumisel.

Pilootprojekti koolid on Tartu Rakenduslikus Kolledž, Tallinna Polütehnikum ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.

Lisainfo.

Loe ka: IT Akadeemia 4-aastane õpe annab elukutse ja gümnaasiumihariduse